Elektryk Borek Strzeliński

Elektryk Borek Strzeliński

Szukasz rzetelnego elektryka w Borku Strzelińskim? Planujesz budowę własnego domu i szukasz wykonawcy dla Twojej instalacji elektrycznej? Czy szukasz elektryka do montażu rozdzielnicy w Twojej nieruchomości w Borku Strzelińskim?

Z naszą bazą w Strzelinie świadczymy również kompleksowe usługi elektryczne w Borku Strzelińskim.

Elektryk Borek Strzeliński

Instalacja elektryczna w domu - Borek Strzeliński

Kompleksowo zajmujemy się instalacją elektryczną w Twoim domu w Borku Strzelińskim.

W uzgodnieniu z Tobą oraz na podstawie projektu instalacji elektrycznej planujemy i wykonujemy instalację elektryczną w domu.

Doradzamy inwestorom w doborze odpowiedniego osprzętu i rozwiązań technicznych.

Instalacje elektryczne w domu wykonujemy jako firma z branży usług elektrycznych w Borku Strzelińskim od A do Z – począwszy od uziomów budynku, przez montaż biały skończywszy na odbiorze instalacji elektrycznej.

Wykonanie uziomu fundamentowego - Borek Strzeliński

Wykonanie instalacji elektrycznej zaczyna się już w fazie planowania uziomu budynku. Istnieją różne sposoby na wykonanie takiego uziomu, np. uziom fundamentowy lub uziom otokowy.

Uziom wykonany w fundamencie stanowi najtrwalsze rozwiązanie dla uziemienia domu.

Bardzo istotną kwestią, od której zależy trwałość wykonanego uziomu fundamentowego, jest sposób jego realizacji. Ma to bezpośredni wpływ na późniejsze parametry rezystancji uziemienia określane przez normy.

Uziom fundamentowy wykonany w niewłaściwy sposób może nawet doprowadzić do pęknięcia fundamentu podczas wyładowania atmosferycznego.

Zajmujemy się wykonaniem Twojego uziomu fundamentowego w domu w Borku Strzelińskim, żebyś mógł spokojnie i bezpiecznie spać wiedząc, że wykonany uziom jest zgodny ze sztuką i spełnia parametry określane normami.

Odbiór instalacji elektrycznej - Borek Strzeliński

Odbiór instalacji elektrycznej w domu dokonuje tzw. elektryk-pomiarowiec, czyli elektryk z kwalifikacjami na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym do 1kV.

Dokonujemy odbiorów instalacji elektrycznej w Borku Strzelińskim.

5 letni przegląd elektryczny

Ważnym elementem bezpieczeństwa instalacji elektrycznej jest jej okresowe sprawdzanie, polegające na oględzinach, pomiarach i sporządzaniu protokołów.

5 letni przegląd instalacji elektrycznej jest często lekceważony przez indywidualnych właścicieli, jednak warto je wykonać ze względu na własne bezpieczeństwo oraz ze względu na wymogi ubezpieczycieli, którzy bez ważnych przeglądów nie wypłacą odszkodowania w razie szkody.

Odbiór i przegląd instalacji elektrycznej w Borku Strzelińskim

Montaż rozdzielnicy elektrycznej - Borek Strzeliński

Szukasz dobrego elektryka w Borku Strzelińskim dla wykonania montażu rozdzielnicy elektrycznej w Twoim domu?

Dobieramy dla Ciebie rozdzielnicę, osprzęt elektryczny i wykonujemy montaż rozdzielnicy elektrycznej zgodnie ze sztuką.

Dopasowujemy się do potrzeb i budżetu inwestora. Dobieramy rozmiary, osprzęt i funkcjonalność rozdzielnicy, aby mogła optymalnie służyć przez długie lata, pozwalając na późniejszą rozbudowę lub adaptację.

Wykonujemy zarówno rozdzielnice pod obsługę standardowych odbiorników w domu, jak również te zaawansowane z wbudowaną automatyką domową.

Montaż rozdzielnicy budowlanej (Erbetka) - Borek Strzeliński

Chcesz mieć prąd na Twojej budowie w Borku Strzelińskim? Wesprzemy Cię podczas formalności oraz wykonamy montaż rozdzielnicy budowlanej, tzw. „Erbetki” (RB).