O nas

O nas

Nasze usługi elektryczne świadczymy w oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży elektrycznej począwszy od nauki zawodu jako elektronik automatyki przemysłowej, po studia inżynierskie w Niemczech, skończywszy na wieloletniej praktyce jako inżynier w serwisie wraz z uprawnieniami elektrycznymi wystawionymi przez SEP.

Budowa domu lub remont generalny pochłania zazwyczaj dużo czasu i środków finansowych. Z tego też względu każda osoba-inwestor pragnie powierzyć wykonywanie tak istotnych robót fachowcom obeznanym w danej dziedzinie. Chcąc wyjść naprzeciwko klientom będącym w trakcie poszukiwania dobrego elektryka, stawiamy na transparentność, prezentując ważne kamienie milowe w budowaniu naszego doświadczenia w elektryce.

Uprawnienia elektryczne Dozór (D1)

Uprawnienia elektryczne z zakresu dozoru (D1) i eksploatacji (E1)

Posiadamy ważne (odnawiane co 5 lat) świadectwo kwalifikacyjne (tzw. uprawnienia SEP) z zakresu dozoru (D) i eksploatacji (E) pod numerem D1-782/061/22 oraz E1-781/061/22 do 1 kV.

Uprawnienia dotyczą zakresu obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu oraz zakresu kontrolno-pomiarowego (Grupa 1): Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

4) zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;

5) urządzenia elektrotermiczne;

7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.: 2, 4, 5, 7.

Rozdzielnica

Inżynier serwisu (Raith GmbH)

Nasze 3,5-roczne doświadczenie w pracy jako inżynier serwisu dla systemów nanotechnologicznych jest kolejnym krokiem w budowaniu naszej ekspertyzy w elektryce – zarówno w skali nano, jak i makro.

O nas - rs-elektryk.pl

Studia inżynierskie na Politechnice (TFH) w Bochum

Studia inżynierskie na wydziale Elektrotechniki i Informatyki pozwoliły pogłębić wiedzę techniczną i doskonalić umiejętności zawodowe w branży elektrycznej.

O nas - studia inżynierskie

Elektronik automatyki przemysłowej

Nauka zawodu to fundament do wykonywania rzetelnej pracy w każdym zawodzie.

Dzięki kształceniu zawodowym (trwającym trzy lata) jako elektronik automatyki przemysłowej w Niemczech, posiadamy silny fundament do wykonywania swojej pracy.