Ile kosztuje przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu

Ile kosztuje przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu

W tym poradniku dowiesz się, ile kosztuje przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu oraz co wpływa na cenę przeglądu instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Dzięki naszemu kalkulatorowi możesz też oszacować koszt pomiarów elektrycznych dla Twojego mieszkania.

Ile kosztuje przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu
Ile kosztuje przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu?

Co wpływa na koszt przeglądu instalacji elektrycznej w mieszkaniu?

Wpływ na cenę przeglądu elektrycznego w mieszkaniu może mieć wiele czynników. Poniżej dowiesz się, jakie są główne czynniki wpływające na koszt przeglądu instalacji elektrycznej w mieszkaniu.

  • Liczba gniazdek w mieszkaniu: w tym gniazdka jednofazowe i trójfazowe
  • Liczba punktów oświetlenia
  • Liczba odrębnych obwodów
  • Koszty dojazdu

Liczba gniazdek w mieszkaniu jest jednym z podstawowych czynników, od którego zależy koszt przeglądu instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Podczas przeglądu każde gniazdko jest sprawdzane poprzez oględziny oraz pomiary. Oględziny służą wizualnej weryfikacji czy dane gniazdko stanowi zagrożenie dla domowników, np. w formie uszkodzonej obudowy, która nie spełnia wymagania ochrony podstawowej (dotyk bezpośredni).

Pomiary w przypadku gniazdek służą sprawdzaniu m.in. pętli zwarcia w tym miejscu instalacji – czyli zdolności skutecznego wyłączania go za pomocą wyłączników nadprądowych; oraz sprawdzaniu prądu różnicowego wyłączającego instalację elektryczną za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego, jak i czas zadziałania różnicówki.

Wspomniane pomiary przeprowadza się za pomocą mierników parametrów instalacji elektrycznej. Każdy pomiar wymaga przygotowania i odpowiedniego czasu jego wykonania, dlatego każde dodatkowe gniazdko wydłuża przegląd elektryczny.

Warto wiedzieć: dostęp do gniazd wtyczkowych powinien być ułatwiony przed przeglądem, aby czas wykonania usługi nie został niepotrzebnie wydłużony, a koszty robocizny tym samym podniesione.

Liczba punktów oświetlenia jest istotnym czynnikiem kosztów przeglądu w mieszkaniu. Sprawdzenie rezystancji izolacji przewodów oświetleniowych wymaga więcej przygotowania niż sprawdzenie gniazdek, gdyż - w zależności od źródła oświetlenia - należy zdemontować źródła światła, aby nie zostały uszkodzone przez napięcie pomiarowe.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na koszt przeglądu instalacji elektrycznej jest liczba odrębnych obwodów w rozdzielnicy mieszkania. Pomiar rezystancji izolacji jest wykonany osobno dla każdego obwodu, zatem każdy dodatkowy obwód przedłuży czas wykonania pomiarów elektrycznych podczas przeglądu.

Istotnym czynnikiem mogą się również okazać koszty dojazdu. Kiedy przegląd mieszkania wymaga długiego dojazdu, koszty dojazdu mogą wynieść nawet 100 lub 150 zł. Standardowe koszty dojazdu w obrębie Wrocławia wynoszą około 60 - 80 zł.

Ile kosztuje przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu 50 m2?

Koszt przeglądu instalacji elektrycznej w mieszkaniu o powierzchni 50 m2 kosztuje szacunkowo 500 zł netto. Do tej kwoty należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8% (cele mieszkalne) lub 23% (związane z działalnością gospodarczą).

Koszt pomiarów elektrycznych dla mieszkania 50 m2 wynosi zatem około 540 – 615 zł brutto. Ceny pomiarów elektrycznych mogą się mocno różnić pomiędzy elektrykami. Wynika to w głównej mierze z profesjonalnego podejścia elektryka do swojego zawodu. Firma zatrudniająca ludzi, inwestująca w mierniki przyspieszające prace, będąca ubezpieczona od szkód mogących wystąpić podczas pracy (OC) nie będzie oferowała swoich usług w tej samej cenie, co pan Kowalski z klatki obok, mający uprawnienia, ale pracujący na czarno.

Warto zastanowić się dwa razy, komu chce się zlecić przegląd i czy różnica w kosztach pomiarów elektrycznych jest warta ryzyka, zważając na to, że tańszy przegląd może być przeprowadzony niefachowo, a zatem być w ogóle nieważny.

Ile kosztuje przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu 35 m2?

W przypadku mieszkania o metrażu 35 m2, koszt przeglądu instalacji elektrycznej może wynosić około 450 zł netto. Do tej sumy należy dodać podatek VAT w wysokości 8% (osoby prywatne, cele mieszkalne) lub 23% (działalność gospodarcza).

Koszt pomiarów elektrycznych dla mieszkania 35 m2 wynosi zatem około 486 – 492 zł brutto. Cenniki pomiarów elektrycznych różnią się między wykonawcami, co ogólnie nie powinno dziwić, gdyż każda firma posiada inne koszty stałe w swojej działalności, a poziom wykonywania usług w porównaniu pomiędzy dwoma firmami może się diametralnie różnić.

Z reguły jednak należy być ostrożnym przy wyborze bardzo taniej oferty, gdyż odpowiedzialność za źle przeprowadzony przegląd obciąży nie tylko elektryka, ale również właściciela, ponieważ straci on gwarancje płynące z ubezpieczenia mieszkania lub domu.

Kalkulator ceny przeglądu instalacji elektrycznej w mieszkaniu

Aby ułatwić odpowiedź na pytanie: ile kosztuje przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu, stworzyliśmy dla naszych klientów kalkulator, który umożliwia oszacowanie kosztów pomiarów elektrycznych w mieszkaniu.

Podaj poniższe dane i poznaj szacunkowy koszt usługi

  • Metraż mieszkania*:

podaj całkowity metraż Twojego mieszkania w m2.

*pole wymagane

  • Liczba obwodów:

podaj liczbę wszystkich obwodów. Jeśli nie pamiętasz liczby obwodów, pójdź do rozdzielnicy i policz wszystkie wyłączniki nadprądowe (zwykle posiadają oznaczenie typu B16, B10, B20, C16, itp.).

  • Liczba gniazdek:

podaj liczbę wszystkich gniazdek w mieszkaniu.

  • Liczba pkt. oświetleniowych:

podaj liczbę wszystkich punktów oświetleniowych w mieszkaniu. Dotyczy to wszelkiego oświetlenia typu kinkiet, oprawy oświetleniowej na suficie itp. Nie dotyczy to oświetlenia podłączonego do gniazdka wtykowego