Wykonanie instalacji elektrycznej w domu

Wykonanie instalacji elektrycznej w domu

Szukasz fachowca-elektryka do wykonania instalacji elektrycznej w domu? Jesteś na początku planowania budowy Twojego domu lub na jego zaawansowanym etapie? Kompleksowo wykonujemy instalacje elektryczne w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Wspieramy nowych właścicieli domów podczas budowy, w kwestiach związanych z instalacją elektryczną w domu. Objaśniamy na co zwracać uwagę na poszczególnych etapach, względem domowej instalacji elektrycznej. Zajmujemy się również rozbudową, adaptacją lub modernizacją instalacji elektrycznej w domu.

Instalacja elektryczna w domu – jak się za to zabrać?

Nad instalacją elektryczną warto się pochylić już przed rozpoczęciem prac budowlanych. W momencie, kiedy mamy swój projekt budowlany, decydujemy o przeznaczeniu poszczególnych pomieszczeń, co znajduje swoje odzwierciedlenie w późniejszym projekcie instalacji elektrycznej.

Praca elektryka na budowie zaczyna się zazwyczaj na wczesnym etapie, kiedy zaistnieje potrzeba doprowadzenia prądu na działkę, w celu wykorzystania prądu na budowie.

Wykonanie instalacji elektrycznej w domu
Wykonanie instalacji elektrycznej w domu

Uziom budynku

Kolejnym bardzo istotnym krokiem podczas wykonania instalacji elektrycznej w domu jest kwestia uziomu budynku.

Najbardziej rozpowszechnione rodzaje uziomów budynków to uziom fundamentowy oraz uziom otokowy.

Uziom fundamentowy

Uziom fundamentowy jest uznawany za najtrwalsze rozwiązanie uziomu budynku. Dzięki takiemu uziomowi instalacja elektryczna w domu będzie cechowała się dobrymi parametrami przez długie lata.

Wykonanie uziomu fundamentowego następuje na wczesnym etapie budowy – jeszcze przed wylaniem fundamentów.

Uziom fundamentowy wykonuje się z bednarki układanej na sztorc wzdłuż uzbrojenia. Bednarka musi stanowić obwód zamknięty, dlatego zostanie ona zespawana na swoich końcach. Ponadto sama bednarka powinna być zespawana z uzbrojeniem w regularnych odstępach, aby zapewnić jak najlepszy kontakt elektryczny między bednarką a uzbrojeniem.

Po układaniu i zespawaniu bednarki z uzbrojeniem należy wyprowadzić bednarkę z fundamentu w odpowiednich miejscach, m.in. do budynku w miejscu późniejszej rozdzielnicy głównej oraz w miejscach późniejszej instalacji odgromowej. Po tych czynnościach uzbrojenie i bednarka zostaną zalane betonem, wskutek czego bednarka zostanie zakonserwowana przed wystąpieniem rdzy.

Samo położenie bednarki do uzbrojenia lub jej umocowanie za pomocą drutu wiązałkowego jest niezgodne ze sztuką i powiększa ryzyko uszkodzenia fundamentu podczas uderzenia piorunu. Źle wykonany uziom może doprowadzić do niewystarczających parametrów (rezystancji uziemienia), które są sprawdzane podczas odbioru instalacji elektrycznej w domu.

Taka sytuacja generuje dodatkowe koszty, gdyż trzeba wykonać dodatkowe uziemienie, np. w formie uziomów pionowych.

Uziom otokowy

Uziom otokowy wykonuje się w pewnej odległości od domu w ziemi poniżej głębokości przemarzania gruntu.

Również w tym przypadku układa się uziom w wykopie na sztorc, a końcówki są zespawane ze sobą. W przypadku użytkowania uziomu otokowego jako głównego uziomu instalacji elektrycznej w domu, trzeba wprowadzić bednarkę do budynku.

Jeżeli do tego celu nie zostały wykonane odpowiednie wpusty do domu na wczesnym etapie budowy, wiąże się to z dodatkową pracą ingerującą w już istniejącą budowę, zwłaszcza w izolację pionową ściany fundamentowej.

Kolejnym minusem rozwiązania uziomu w formie uziomu otokowego jest jego podatność na korozję. Taki uziom ma ograniczoną żywotność i w zależności od gleby może wytrzymać 20-30 lat.

Instalacja elektryczna wewnątrz domu

Po podłączeniu prądu na budowie, wykonaniu uziomu i ewentualnie wpustów do budynku, wkraczają na budowę inne ekipy. Elektryk zwykle wraca na budowę dopiero wtedy, kiedy budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Wtedy elektryk rozpocznie prace przy instalacji elektrycznej wewnątrz domu, tzw. biały montaż elektryczny.

Instalacja elektryczna w domu może obejmować rzeczy wymagające mniej lub więcej pracy. Wszystko zależy od projektu i życzeń właściciela. Ogólne prace na tym etapie przy instalacji elektrycznej w domu obejmują m.in. układanie przewodów (w peszlach w podłodze lub stropie, pod tynkiem lub w bruzdach za pomocą rur instalacyjnych), wykonanie otworów i osadzanie puszek, gniazd oraz łączników, montaż i okablowanie rozdzielnicy elektrycznej, układanie mat grzewczych do elektrycznego ogrzewania podłogowego.

Sposoby układania przewodów
Sposoby układania przewodów

Sposoby układania przewodów

Istnieją różne metody układania przewodów dla instalacji elektrycznej w domu, m.in.:

  • Układanie przewodów w rurkach pod tynkiem
  • Układanie przewodów w tynku
  • Układanie przewodów po wierzchu przewodem kabelkowym w uchwycie
  • Układanie przewodów w peszlach w podłodze

W zależności od przeznaczenia pomieszczenia, dobiera się odpowiedni sposób układania przewodu.

W instalacjach elektrycznych w domu najczęstszym rozwiązaniem jest układanie przewodów w tynku, w rurkach w bruździe pod tynkiem i w peszlach lub kanałach w podłodze (w warstwie styropianu).

Omówmy krótko zalety i wady poszczególnych sposobów układania instalacji elektrycznej w domu.

Układanie przewodów w tynku

Zalety: tanie i szybkie układanie przewodów.

Wady: przewodów nie da się usunąć lub wymienić bez ingerencji w tynk.

Układanie przewodów w rurkach w bruździe pod tynkiem

Zalety: możliwość wymiany przewodów bez ingerencji w tynk; możliwość dołożenia przewodów przy odpowiednim rozmiarze rury.

Wady: najbardziej czasochłonny i kosztowny sposób układania przewodów.

Układanie przewodów w peszlach lub kanałach w podłodze

Zalety: możliwość wymiany przewodów bez ingerencji; możliwość dołożenia przewodów przy odpowiednim rozmiarze rury.

Wady: wymaga dobrego planowania przed układaniem, gdyż rury instalacji wodno-kanalizacyjnej mogą znajdować się w tej samej warstwie. Jest to bardziej czasochłonny i kosztowny sposób niż układanie przewodów w tynku.

Dodatkowo układanie przewodów w kanałach w podłodze w kątach prostych może ułatwić późniejsze rozłożenie styropianu izolacyjnego. Nie ma też potrzeby wycinania styropianu, żeby ułożyć w nim peszle.

Ostatecznie to budżet inwestora determinuje w jaki sposób układana będzie instalacja elektryczna w domu.

Montaż i okablowanie rozdzielnicy elektrycznej

Sercem każdej instalacji elektrycznej w domu jest główna rozdzielnica elektryczna. Zajmujemy się kompleksowo montażem i okablowaniem rozdzielnicy elektrycznej.

Profesjonalnie wykonana rozdzielnica elektryczna cechuje się odpowiednim doborem aparatury, dobrego oznakowania, przejrzystym prowadzeniem oraz zachowaniem wszystkich norm i standardów technicznych, które muszą być spełnione przez rozdzielnice elektryczne dla instalacji elektrycznej w domu.

Podczas wykonania montażu rozdzielnicy, dopasowujemy je do potrzeb i możliwości finansowych klienta. Dobieramy osprzęt elektryczny, dokonujemy podziału na obwody, profesjonalnie okablowujemy rozdzielnicę elektryczną oraz umożliwiamy jej późniejszą rozbudowę.

W razie potrzeby wyposażamy rozdzielnicę również w moduły inteligentne, aby użytkowanie domu stało się bardziej komfortowe, a zużycie energii bardziej przewidywalne i efektywne.

Montaż i okablowanie domowej rozdzielnicy
Montaż i okablowanie domowej rozdzielnicy

Warto wiedzieć – warunki wykonania instalacji elektrycznej w domu

Wykonanie instalacji elektrycznej w domu uwarunkowane jest istotnym czynnikiem zewnętrznym, jakim jest temperatura. Producenci przewodów elektrycznych podają temperaturę minimalną, przy której przewód może być jeszcze użyty do wykonania instalacji elektrycznej w domu. Ma to związek z cechami mechanicznymi przewodów, które sprawiają, że przy niskich temperaturach nie tylko trudniej układa się przewód, ale można go uszkodzić.

Kolejny problem związany z zimą, dotyczy odbioru instalacji elektrycznej w domu. Nie można bowiem wykonać niektórych pomiarów w zamarzniętej ziemi, a pomiary z wysokim napięciem mogą uszkodzić izolacje przewodów i kabli. Warto zatem dobrze zaplanować etapy budowy, żeby w wyniku opóźnień nie doszło do przestoju na budowie.